مناظره انتخاباتی 1400

18خرداد
زمان دومین مناظره انتخاباتی 1400 / برنده مناظره اول که بود؟

زمان دومین مناظره انتخاباتی 1400 / برنده مناظره اول که بود؟

مناظره های انتخاباتی یکی از چالشی ترین گفتمان بین کاندیداها است زیرا با تاختن رقبا به هم زمینه چالش و […]

-