مناطق

06آذر
آذر ماه بارش‌ها عادی و بهمن در برخی مناطق کمتر از عادی خواهد بود

آذر ماه بارش‌ها عادی و بهمن در برخی مناطق کمتر از عادی خواهد بود

بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته، بارش‌ها در آذر عادی و بیشتر از عادی، دی کمتر از عادی و بهمن در […]

06مرداد
معرفی جرم‌خیزترین مناطق پایتخت؛ کدام بخش‌های تهران رکورددار سرقت، قتل، اعتیاد و خودکشی هستند؟

معرفی جرم‌خیزترین مناطق پایتخت؛ کدام بخش‌های تهران رکورددار سرقت، قتل، اعتیاد و خودکشی هستند؟

به گزارش نیوز www.news.ir به  نقل از ایسنا، شهرهای بزرگ از نظر گروه‌های قومی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، بافت ناهمگونی دارند. برای […]

-