ملکه روسیه

30آبان
حراج نامه ای از ملکه روسیه “کاترین کبیر” در قرن ۱۸ میلادی: “واکسن بزنید”

حراج نامه ای از ملکه روسیه “کاترین کبیر” در قرن ۱۸ میلادی: “واکسن بزنید”

نیوز: نامه کاترین دوم ، این سند تاریخی در روز ۲۰ آوریل سال ۱۷۸۷ نوشته شده و این روزها همزمان با […]

-