ملا محمدحسن آخوند

08آذر
نخست وزیر طالبان/قول روزی به مردم نداده بودیم؛ روزی را خدا می رساند!

نخست وزیر طالبان/قول روزی به مردم نداده بودیم؛ روزی را خدا می رساند!

نیوز: اولین پیام صوتی نخست وزیر طالبان: قول روزی به مردم نداده بودیم؛ روزی را خدا می رساند، ملت ناشکری […]

25شهریور
ملا محمدحسن آخوند دستور ارسال کمک‌های بشردوستانه را به پنجشیر صادر کرد

ملا محمدحسن آخوند دستور ارسال کمک‌های بشردوستانه را به پنجشیر صادر کرد

نیوز: نخست وزیر دولت موقت طالبان در جلسه کابینه، دستور داد تا کمک‌های بشردوستانه به پنجشیر ارسال شده و شبکه‌های […]

-