مقصودلو

10دی
رویارویی شطرنج بازان ایرانی در مسابقه ای جهانی/ مقصودلو برد، اما فیروزجا مدال گرفت!

رویارویی شطرنج بازان ایرانی در مسابقه ای جهانی/ مقصودلو برد، اما فیروزجا مدال گرفت!

 نیوز: شطرنج بازان ایرانی در روز دوم و پایانی رقابت های شطرنج برق آسای قهرمانی جهان، علیرضا فیروزجا در پایان […]

-