مقدسات

01بهمن
اتهام علیه “سزن آکسو” خواننده زن ترکیه به دلیل توهین به مقدسات

اتهام علیه “سزن آکسو” خواننده زن ترکیه به دلیل توهین به مقدسات

نیوز:  “سزن آکسو” خواننده سرشناس ترکیه، به “تحقیر ارزش های مذهبی” و توهین به مقدسات متهم شده است.سزن آکسو یکی […]

-