مقاومت پنجشیر

04مهر
تداوم فعالیت مبارزان جبهە مقاومت ملی افغانستان در شرایط سخت/فیلم

تداوم فعالیت مبارزان جبهە مقاومت ملی افغانستان در شرایط سخت/فیلم

نیوز: تصاویری از تداوم فعالیت مبارزان جبهە مقاومت ملی افغانستان در شرایط سخت/تصاویری تازه از اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان […]

-