مفصل پا

15آبان
همه چیز در باره جراحی تعویض مفصل ران و مراقبت های پس از آن

همه چیز در باره جراحی تعویض مفصل ران و مراقبت های پس از آن

نیوز:  عمل جراحی ارتوپدی است که به طی آن مفصل ران آسیب دیده و تخریب شده با پروتز درون کاشت جایگزین می‌گردد. هدف اصلی […]

-