معدن و تجارت استان

08مرداد
بررسی پیامدهای دو تصمیم مهم سازمان امور مالیاتی برای بازگشت ارز

بررسی پیامدهای دو تصمیم مهم سازمان امور مالیاتی برای بازگشت ارز

اکنون به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار اقدام به تشکیل کمیته‌ای در دستگاه اجرایی کرده است تا به وضعیت صادرکنندگانی که […]

23اردیبهشت
پاسخ رئیس اتاق ایران به انتقادات رئیس کل بانک مرکزی

پاسخ رئیس اتاق ایران به انتقادات رئیس کل بانک مرکزی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نامه ضمن انتقاد مجدد از بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، […]

-