معاون

07دی
دستگیری معاون یک شرکت خدمات رسان دولتی در شیراز

دستگیری معاون یک شرکت خدمات رسان دولتی در شیراز

نیوز: معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از دستگیری معاون مدیر عامل یک شرکت خدمات رسان دولتی در […]

-