معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

09آذر
پزشکی قانونی نقطه اتکا برای دادرسی عادلانه است

پزشکی قانونی نقطه اتکا برای دادرسی عادلانه است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: پزشکی قانونی به عنوان ابزار عدالت گستر مهم ترین نقش […]

28آبان
اجازه ندهیم افراد خطاکار شوند و از بزهکار شدن آنها پیشگیری کنیم

اجازه ندهیم افراد خطاکار شوند و از بزهکار شدن آنها پیشگیری کنیم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جمع کارآفرینان برتر کشور گفت: اجازه ندهیم افراد خطاکار شوند […]

-