معاونت پرورشی و فرهنگی

18آذر
راهنمای سریع اجرا و ارزیابی برنامه کانون یاریگران زندگی

راهنمای سریع اجرا و ارزیابی برنامه کانون یاریگران زندگی

سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – ۰۹:۱۸ تهران (پانا) – برای دسترسی کانون‌های یاریگران زندگی در مدارس راهنمای سریع اجرا و […]

03آذر
اقدامات پیشگیرانه معاونت پرورشی و فرهنگی از آسیب‌های فضای مجازی

اقدامات پیشگیرانه معاونت پرورشی و فرهنگی از آسیب‌های فضای مجازی

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ – ۰۹:۱۹ تهران (پانا) – معاونت پرورشی و فرهنگی پس از ایجاد فضای آموزشی در فضای […]

-