معاهده ۱۹۷۵

10مهر
هنوز خرمشهر و آبادان به قبل از جنگ نرسیده/هنوز غرامت نگرفته ایم!

هنوز خرمشهر و آبادان به قبل از جنگ نرسیده/هنوز غرامت نگرفته ایم!

نیوز: فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه: همین الآن هم با عراق استراتژی نداریم؛ نه غرامت گرفته ایم، نه اروند را […]

-