معادن

06آذر
پیشنهاد سرمایه‌گذاری ایران در معادن افغانستان

پیشنهاد سرمایه‌گذاری ایران در معادن افغانستان

نیوز:  «حسین سلیمی» رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به آخرین وضعیت تجاری دو کشور اظهار داشت که […]

-