مشاوره روابط کار و تامین اجتماعی

09آذر
پای حق بازنشستگان مشاغلِ سخت ایستاده‌ایم/ تضییع حقوق پرستاران را از رئیس‌جمهور پیگیری می‌کنیم/ دلسردی نمایندگان کارگران از فضای مذاکرات مزدی

پای حق بازنشستگان مشاغلِ سخت ایستاده‌ایم/ تضییع حقوق پرستاران را از رئیس‌جمهور پیگیری می‌کنیم/ دلسردی نمایندگان کارگران از فضای مذاکرات مزدی

دبیرکل خانه کارگر با حضور در برنامه اینترنتی کارگر ایرانی با موضوع مشاوره روابط کار و تامین اجتماعی، به پرسش‌های […]

03آذر
چرا کارگران قادر به دفاع از حقوق خود نیستند؟ / حادثه‌دیدگان در کارگاه‌های غیرمجاز به دادگاه شکایت کنند/ وزارت کار بازرسی‌های منظم را به جریان بیندازد

چرا کارگران قادر به دفاع از حقوق خود نیستند؟ / حادثه‌دیدگان در کارگاه‌های غیرمجاز به دادگاه شکایت کنند/ وزارت کار بازرسی‌های منظم را به جریان بیندازد

برنامه کارگر ایرانی با موضوع مشاوره روابط کار و تامین اجتماعی عصر روز گذشته (یکشنبه، ۲ آذر) برگزار شد. به […]

-