مشارکت حداکثری

29بهمن
بهتر است افرادی به رأس کار بیایند که اراده، عرضه و توان اداره صحیح دولت را داشته باشند

بهتر است افرادی به رأس کار بیایند که اراده، عرضه و توان اداره صحیح دولت را داشته باشند

  مشارکت اصولگرایان در انتخابات  ۱۴۰۰ نتایج تاریخی انتخابات چیزی نیست که بشود آن را کتمان کرد یا نادیده گرفت. […]

25بهمن
نامه اصولگرایان به رهبری/ «پیروزی به قیمت کاهش مشارکت» خواسته کدام کاندیدای اصولگراست؟

نامه اصولگرایان به رهبری/ «پیروزی به قیمت کاهش مشارکت» خواسته کدام کاندیدای اصولگراست؟

    نامه اصولگرایان به رهبری درست در شرایطی که حسن روحانی به نقل از رهبری گفت: «از نظر ایشان […]

-