مسکن محرومان

24آبان
تحویل ۷۰۰ واحد مسکن محرومان به واجدین شرایط

تحویل ۷۰۰ واحد مسکن محرومان به واجدین شرایط

به گزارش نیوز، مسعود رضایی در خصوص ساخت مسکن محرومان در استان لرستان اظهار کرد: از تاریح ۲۷ مهر ماه ۹۸ تفاهم […]

11آبان
تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای تداوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مسکن محرومان

تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای تداوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مسکن محرومان

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: تصویب طرح تأمین یارانه کالاهای اساسی با ۲۱۵ رایپیام مجلس را به مردم رساند. […]

-