مستر المپیا ۲۰۲۱

18مهر
گرگ پارسی”هادی چوپان” در مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۱ مدال گرفت!

گرگ پارسی”هادی چوپان” در مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۱ مدال گرفت!

نیوز: مدال برنز هادی چوپان در مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۱/به گزارش سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال؛ هادی چوپان بدنساز ایرانی موفق به […]

-