مسابقه بزکشی

13آبان
مسابقه بزکشی در سمنگان با شرکت فرمانده طالبان!/فیلم

مسابقه بزکشی در سمنگان با شرکت فرمانده طالبان!/فیلم

نیوز: مسابقه بزکشی در سمنگان با شرکت فرمانده طالبان! مسابقات سنتی بُزکشی در ولایت سمنگان افغانستان برگزار شد و حدود […]

-