مزاج ها و بیماری

21مهر
مزاج ها و بیماری / مزاج غذاها ، داروها و اصل حفظ تعادل

مزاج ها و بیماری / مزاج غذاها ، داروها و اصل حفظ تعادل

به گزارش نیوز: توجه به مزاج غذاها جزء اصلی ترین توصیه های اطبای سنتی است غذاها با مزاج سرد برای […]

-