مریوانی

24دی
جسد زوج پناهجوی مریوانی در آب‌های یونان

جسد زوج پناهجوی مریوانی در آب‌های یونان

نیوز: مرگ تلخ زوج پناهجوی مریوانی در یونان/ جسد یک زوج پناهجوی مریوانی که در مسیر رسیدن به اروپا در […]

-