مریخی

11مهر
فیلم فضایی واقعی/4 فیلم واقع بینانه درباره فضا

فیلم فضایی واقعی/4 فیلم واقع بینانه درباره فضا

در این پست به بررسی چند فیلم سینمایی فضایی جذاب می پردازیم که برای انتقال تصاویر و اتفاقاتی واقع بینانه تلاش می کنند، فیلم هایی که فضا را به گونه ای به تصویر می کشند که با درک ما از آن مطابقت دارد.

-