مرگ پرستار

14آذر
مرگ دو پرستار  بر اثر ایست قلبی

مرگ دو پرستار بر اثر ایست قلبی

    دو نفر از کارکنان مراکز بیمارستانی حضرت علی اصغر(ع) در تهران و ابن سینا نورآباد در لرستان بر […]

16آبان
مرگ پرستار بیمارستان معیری تهران بر اثر کرونا

مرگ پرستار بیمارستان معیری تهران بر اثر کرونا

      نیوز: یک پرستار شاغل در بیمارستان معیری تهران بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از […]