مرد سبزپوش

27خرداد
امام زمان قلابی در اصفهان/مرد سبزپوش شمشیر به دست

امام زمان قلابی در اصفهان/مرد سبزپوش شمشیر به دست

گروه حوادث نیوز: مرد اسب سوار که خود را امام زمان معرفی کرده بود با شمشیر دولبه در اصفهان مردم […]

-