مرد سال

24آذر
“ایلان ماسک” ثروتمندترین فرد جهان، چهره سال نشریه آمریکایی” تایم” شد/فیلم

“ایلان ماسک” ثروتمندترین فرد جهان، چهره سال نشریه آمریکایی” تایم” شد/فیلم

نیوز: چهره نشریه آمریکایی” تایم” اعلام شد.مجله تایم مدیرعامل تسلا را به عنوان مرد سال 2022 انتخاب کرد.به نقل از […]

-