مردم آزاری

02آذر
فعالان مدنی پنجشیر/ کار طالبان از سر عقده و مردم‌آزاری است!

فعالان مدنی پنجشیر/ کار طالبان از سر عقده و مردم‌آزاری است!

نیوز: فعالان مدنی پنجشیر: کار طالبان از سر عقده و مردم‌آزاری است. فعالان مدنی در ولایت پنجشیر در مورد قیودات […]

-