مردمان باد

10آبان
شوشا گاپی (شمسی عصار) و مستند مردمان باد

شوشا گاپی (شمسی عصار) و مستند مردمان باد

نیوز: شمسی عصار با نام هنری «شوشا گاپی» فرزند آیت‌الله محمد کاظم عصار، استاد برجسته فلسفه در سال ۱۳۱۴ در تهران […]

-