مدرسه تاریخی دارالفنون

04آذر
درهای دارالفنون  به روی عموم باز می‌شود

درهای دارالفنون به روی عموم باز می‌شود

تهران (پانا) – رئیس مدرسه تاریخی دارالفنون با اشاره به کارکرد آموزشی و تربیتی این مدرسه تاریخی می‌گوید بسیاری از […]

01آذر
بازنمایی و روایت تاریخ تعلیم و تربیت کشور با احیای کتابخانه دارالفنون

بازنمایی و روایت تاریخ تعلیم و تربیت کشور با احیای کتابخانه دارالفنون

شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ – ۱۴:۰۲ تهران (پانا) – طبق هماهنگی‌های صورت گرفته میان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی […]