محمد کبیری

25بهمن
از اعلام جرم بخاطر نود سیاسی درباره احمدی نژاد تا آزادی برای شعار علیه روحانی

از اعلام جرم بخاطر نود سیاسی درباره احمدی نژاد تا آزادی برای شعار علیه روحانی

شناسه خبر : ۴۱۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴ دقیقه پیش محمد کبیری به نامه احمدی نژاد به روحانی واکنش نشان […]