محمد صیدلو

26آبان
مهمترین وظیفه مدیران در شرایط فعلی نظارت بر چگونگی ارتباط دانش‌آموزان با فرآیند آموزش است

مهمترین وظیفه مدیران در شرایط فعلی نظارت بر چگونگی ارتباط دانش‌آموزان با فرآیند آموزش است

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در نشست مجازی مدیران مناطق: یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ – ۱۸:۴۱ تهران(پانا)- […]

25آبان
خلاقیت و نوآوری در اجرای برنامه های درسی دانش آموزان نباید متوقف شود

خلاقیت و نوآوری در اجرای برنامه های درسی دانش آموزان نباید متوقف شود

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران: یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ – ۱۸:۰۰ تهران(پانا)- مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان […]