محمدعلی فروغی

15بهمن
محمدعلی فروغی؛ اولین و آخرین نخست‌‌وزیر رضا شاه

محمدعلی فروغی؛ اولین و آخرین نخست‌‌وزیر رضا شاه

روزنامه اعتماد – محمود فاضلی: محمدعلی فروغی در سال ۱۲۵۴ ش در یک خانواده فرهیخته در تهران به دنیا آمد. […]

15بهمن
درباره فروغی، مرد پشت پرده خاندان پهلوی

درباره فروغی، مرد پشت پرده خاندان پهلوی

روزنامه همشهری – فرزانه ابرهیم‌زاده: پهلوی جوان یک‌ماه و چند روز مانده است تا ۲۲ساله شود؛ آرام به آخرین توصیه‌های […]