محمدرضا

13خرداد
درگذشت فرح پهلوی/ اظهار نظرهای متفاوت

درگذشت فرح پهلوی/ اظهار نظرهای متفاوت

در شبکه های اجتماعی خبر درگذشت فرح پهلوی همسر محمدرضا پهلوی دست به دست می شود. با اظهار نظر های […]