محمدرضا ظفرقندی

30آذر
رئیس کل سازمان نظام پزشکی: هرچه سریعتر واکسن معتبر کرونا بخریم

رئیس کل سازمان نظام پزشکی: هرچه سریعتر واکسن معتبر کرونا بخریم

به گزارش ایرنا از سازمان نظام پزشکی، محمدرضا ظفرقندی روز یکشنبه در نامه ای به سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان […]

30آذر
رئیس کل سازمان نظام پزشکی: هرچه سریعتر واکسن کرونا معتبر بخریم

رئیس کل سازمان نظام پزشکی: هرچه سریعتر واکسن کرونا معتبر بخریم

به گزارش ایرنا از سازمان نظام پزشکی، محمدرضا ظفرقندی روز یکشنبه در نامه ای به سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان […]

01آذر
رئیس نظام پزشکی: مستندات تائید داروهای طب سنتی کرونا را ارائه دهید

رئیس نظام پزشکی: مستندات تائید داروهای طب سنتی کرونا را ارائه دهید

به گزارش ایرنا، محمدرضا ظفرقندی روز شنبه در نامه‌ای به محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو از وی خواست مستندات […]