محمدحسین جعفریان

25دی
کدام دست در این خاک باد می‌کارد؟

کدام دست در این خاک باد می‌کارد؟

همزمان از ترکیه خبر آمد یک ماشین حامل مهاجران غیرقانونی افغانستانی دچار سانحه شده است. پنج کشته و هفت مجروح […]

13آذر
رازهای خونین در شمال‌ شرق افغانستان

رازهای خونین در شمال‌ شرق افغانستان

در این عملیات قریب ۱۵ نیروی امنیتی افغانستان به شهادت رسیدند. چند روز قبل هم آنها در غزنی طی یک […]

23آبان
ما شاخه‌های توأم سیبیم و دیر نیست …

ما شاخه‌های توأم سیبیم و دیر نیست …

برج آزادی به رنگ پرچم افغانستان درآمد. شهرداری تهران در اوضاع سختی که با آن روبه‌روست، تابلوهای بسیاری تهیه و […]