محمدجواد حشمتی مهذب

22دی
سند تحول قضایی در تمام شئون دادگستری پیگیری و اجرا شود

سند تحول قضایی در تمام شئون دادگستری پیگیری و اجرا شود

رییس کل دادگستری استان تهران در جلسه ویدیو کنفرانسی با سرپرستان مجتمع قضایی ارشاد و دادگاه انقلاب و جمعی از […]

11دی
تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر تکریم ارباب رجوع

تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر تکریم ارباب رجوع

    رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: از روسای مجتمع‌های قضایی توقع داریم که موضوع تکریم ارباب رجوع را […]