محسن رفیقدوست

08مهر
روحانی به من گفت بساطت را جمع کن و برو !

روحانی به من گفت بساطت را جمع کن و برو !

  نیوز; محسن رفیق دوست وزیر سپاه در کابینه میرحسین موسوی، آقای روحانی محکم در پهلوی من زد و کفت: […]

31تیر
واکنش عباس عبدی به خاطره‌گویی رفیقدوست درباره انتخاب احمدی‌نژاد؛ چرا همان ۱۵ سال پیش به مقامات امنیتی گزارش نکردید/ چرا همیشه در جریان آب شنا می‌کنید!

واکنش عباس عبدی به خاطره‌گویی رفیقدوست درباره انتخاب احمدی‌نژاد؛ چرا همان ۱۵ سال پیش به مقامات امنیتی گزارش نکردید/ چرا همیشه در جریان آب شنا می‌کنید!

 آقای محسن رفیق‌دوست که سال‌ها در مقامات بالای نظامی و اقتصادی کشور بوده و مدت زیادی را وزیر سپاه و […]