مجیدی

28آبان
توضیحات امیرآبادی درخصوص قرارگرفتن نام فرهاد مجیدی در لیست دریافت ارز دولتی

توضیحات امیرآبادی درخصوص قرارگرفتن نام فرهاد مجیدی در لیست دریافت ارز دولتی

  نیوز: توضیحات امیرآبادی درخصوص قرارگرفتن نام فرهاد مجیدی در لیست دریافت ارز دولتی عضو هیئت رئیسه مجلس درخصوص توئیت […]

28آبان
ماجرای پرونده ارزی سرمربی پیشین استقلال/ واکنش مجیدی به یک اتهام

ماجرای پرونده ارزی سرمربی پیشین استقلال/ واکنش مجیدی به یک اتهام

  نیوز: ماجرای پرونده ارزی سرمربی پیشین استقلال/ واکنش مجیدی به یک اتهام به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی که […]