مجمع عمومی سازمان ملل متحد

03دی
سازمان ملل «قطعنامه حق حاکمیت دائمی ملت فلسطین» را تصویب کرد

سازمان ملل «قطعنامه حق حاکمیت دائمی ملت فلسطین» را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه با اکثریت […]

27آذر

قطعنامه ضدایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل فاقد وجاهت قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع […]

30آبان
قطعنامه حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در سازمان ملل تصویب شد

قطعنامه حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در سازمان ملل تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت و حاکمیت […]

-