مجتهد زاده

11اردیبهشت
پروفسور مجتهدزاده/ زندگینامه بزرگ بانویی که انسانیت را معنا بخشید

پروفسور مجتهدزاده/ زندگینامه بزرگ بانویی که انسانیت را معنا بخشید

خانم پرفسور مجتهدزاده پس از سالها خدمت صادقانه روز 27 مرداد 1397، در پانسیون ویژه اساتید بازنشسته شهر سوربون فرانسه […]