مجتبی عابدینی

28شهریور
عابدینی‌: به تهران برنمی‌گردم!

عابدینی‌: به تهران برنمی‌گردم!

نیوز/ مهری رنجبر؛ مجتبی عابدینی، هنوز از تهران کرونایی فراری است. بعد از ۵۶ روز کوچ به روستای شورمست مازندران. […]

03تیر
عابدینی: راحتم، چون استرس ورزش را ندارم!

عابدینی: راحتم، چون استرس ورزش را ندارم!

نیوز/ مهری رنجبر؛ این روز‌ها مجتبی عابدینی کاپیتان شمشیربازی سابر روی جدیدی از زندگی را تجربه می‌کند. هر چند کسل‌کننده […]

23فروردین
عابدینی: از ترس خراب شدن خانه‌ام تمرین نمی‌کنم

عابدینی: از ترس خراب شدن خانه‌ام تمرین نمی‌کنم

به گزارش نیوز، پایانِ مسابقات شمشیربازی جام جهانی لهستان و مسجل شدن سهمیه تیمی ایران برای المپیک تقریباً همزمان شد با […]

14فروردین
عابدینی: پاداش‌های دلاری هم خوشحالم نمی‌کند

عابدینی: پاداش‌های دلاری هم خوشحالم نمی‌کند

به گزارش نیوز، اگر شمشیربازی ایران در چند سال گذشته توانسته به یکی از رشته‌های موفق در ورزش کشور بدل شود […]

-