متوفا

15تیر
حمله خانواده متوفی به اورژانس در اصفهان و شکستن شیشه آمبولانس

حمله خانواده متوفی به اورژانس در اصفهان و شکستن شیشه آمبولانس

نیوز: حمله خانواده متوفی با سنگ و آجر به آمبولانس اورژانس، خانواده متوفایی که به تشخیص پرسنل اورژانس اصفهان دچار […]