متاهل

02آذر
خیانت زنان/دلیل ارتباط زنان متاهل با پسران مجرد چیست؟

خیانت زنان/دلیل ارتباط زنان متاهل با پسران مجرد چیست؟

نیوز: بعضی رابطه ها معروف به رابطه های نامتعارف هستند.یکی از آن ها رابطه ی زن شوهر دار با پسر […]

06مهر
قانون جدید واگذاری مسکن شامل چه کسانی می شود؟

قانون جدید واگذاری مسکن شامل چه کسانی می شود؟

نیوز: قانون جدید واگذاری مسکن شامل چه کسانی می شود ؟محمود زاده، معاون وزیر مسکن و شهرسازی: 🔹1- استفاده نکردن […]

-