متاهلین

02دی
پای ارزانی وام مسکن از پاییز به زمستان باز شد

پای ارزانی وام مسکن از پاییز به زمستان باز شد

نرخ سود موثر به این معناست که افراد در طول ۱۲ سال معادل این سود مبلغی بیشتر از وامی که در ابتدا اخذ کرده‌اند را بایستی به بانک برگردانند. در همین خصوص نهایتا خالص هزینه های مجردینی که در روز دوم دی ماه برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده و باید آن را در طول ۱۲ سال به بانک باز پرداخت کنند برابر با ۱۷۶ میلیون و ۲۸ هزار تومان خواهد بود.

26آذر
رکورد شکنی وام مسکن در ارزانی

رکورد شکنی وام مسکن در ارزانی

نوسان قیمتی در این مقطع زمانی به آن صورت بود که در هر روزی که افزایش هزینه وام مسکن اتفاق می افتاد فردای آن روز ارزانی نسبی به ثبت می رسید. در همین خصوص در روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه هزینه وام مسکن نسبت به روز گذشته هزار و ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرد و برای دومین بار به کانال ۵۰ هزار تومان بازگشت.