ما در شرایط فعلی مشکل حاد بحرانی نداریم/ اصل عزاداری محرم با شکوه و عظمت برگزار خواهد شد

چیزی یافت نشد !