ما بازیگرها آن‌قدری پول نداریم که به نیازمندان کمک‌ کنیم

چیزی یافت نشد !