ماموریت ماهواره

24آبان
دمای جهان طی ۱۰میلیارد سال افزایش یافته است

دمای جهان طی ۱۰میلیارد سال افزایش یافته است

پژوهشگران در بررسی‌های خود از همین پدیده استفاده کردند تا دمای گازهای کیهانی را از میلیاردها سال پیش تاکنون ارزیابی کنند و به مقایسه آنها با گازهایی بپردازند که به زمان و فضای ما نزدیک‌تر هستند.