مامبا سیاه

08تیر
کشنده‌ترین مارهای جهان

کشنده‌ترین مارهای جهان

نیوز: بیشتر گونه‌های مار، جمجمه‌ای دارند که چندین مفصل بیشتر از اجداد مارمولکشان است. این جمجمه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا شکارهای بسیار […]

-