ماشین شیشه دودی

20مرداد
جنجال قتل و ناپدید شدن دختران آبادانی /  ماشین شیشه دودی چه رازی دارد.

جنجال قتل و ناپدید شدن دختران آبادانی / ماشین شیشه دودی چه رازی دارد.

به گزارش حوادث رکنا از آبادان ، خبر قتل زنان و دختران توسط راننده خودرو پراید در آبادان دروغ است […]