ماشین الکتریکی

20بهمن
خودرو الکتریکی اپل

خودرو الکتریکی اپل

شرکت اپل رسماً در مورد این شایعات توضیحی ارائه نداده و گفته می‌شود برخی در اپل از انتشار گزارش در مورد صحبت درباره پروژه خودروهای برقی «EV» ناراضی هستند زیرا این شرکت ترجیح می‌دهد پروژه‌های جدید و نوآورانه خود را به صورت مخفیانه توسعه بدهد؛ هنوز در مورد طراحی نهایی