ماسک‌های نانو و کیت‌های تشخیصی

28فروردین
دیوان محاسبات بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیده است

دیوان محاسبات بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیده است

محمود واعظی  «اینگونه ابهام‌آفرینی در فضای افکار عمومی» را در شرایط فعلی کشور مضر خواند و خاطرنشان کرد: همانطور که […]